Kalite Kontrol

 
Ürünlerin kalitesini arttırmanın yolu, tüm detaylarda kaliteden ödün vermemekten geçer. Nihai ürünlerde genellikle görünmeyen bir malzeme olan sünger de bu detaylardan biridir. "Kalite, kontrol altında" sloganı ile yola çıkan MARFOM'un Kalite Kontrol Laboratuvarında; Hammaddelere giriş kontrolü uygulanmakta ve her bir üretim sonunda alınan numuneler, ilgili testlere tabi tutularak temel teknik özellikleri belirlenmektedir. Ürünlerin kalite ve güvenilirliği, ISO ve ASTM standartlarına uygun olarak test edilmektedir. Bu bağlamda, ürünlere aşağıda detayları verilen fiziksel testler uygulanmaktadır:

Yoğunluk (ISO 845)

Birim hacimdeki kütle olarak ifade edilir. Birimi kg/m3'tür. Sünger kalite ve performansını etkileyen birincil etken yoğunluktur. Yüksek yoğunluk yüksek dayanıklılık sağlarken maliyeti de arttırır.

Sertlik (ISO 2439)

Süngerin yük taşıma özelliğinin ölçüsüdür. Sünger numunesinin orijinal kalınlığının sırasıyla %25, %40 ve %65'ine kadar sıkıştırılması için gerekli kuvvetler ölçülür. Kullanım alanına bağlı olarak istenen sertlik değerlerinde üretim yapmak mümkündür. Sertlik, süngerin kalitesini veya dayanıklılığını belirlemez. Bu noktada önemli olan amaçlanan kullanıma uygunluktur. Örneğin; mobilya sektörü-oturma fontlarında çok yumuşak bir malzeme yetersiz destek sağlarken, çok sert bir malzeme de konfordan yoksun olabilir.

SAG faktör (=Destek Faktörü =Konfor Katsayısı) (ISO 2439)

Kullanım sırasında sünger üzerindeki basıncın belli bölgelere yoğunlaşmaması için vücut ağırlığı sünger tarafından uygulanan geri itme kuvveti ile desteklenmeli ve dengeli olarak dağılmalıdır. Destekleme kabiliyeti süngerin yoğunluğuna ve özelliğine göre değişiklik gösterir. Süngerin orijinal yüksekliğinin %65'ine kadar sıkıştırılması için gereken kuvvetin, %25'ine kadar sıkıştırılması için gereken kuvvete oranı SAG faktörü verir. Yüksek SAG faktör, süngerin destekleyiciliğinin yüksek olması anlamına gelir ve bu da daha yüksek konfor demektir.

Çekme(Kopma) (ASTM D 3574)

Çekme mukavemeti, malzemenin kopmadan evvel dayanabildiği en büyük kuvvetin değeridir. Süngerin elastikiyeti hakkında bilgi verir. Test numuneleri, standardın gerekliliklerine göre özel olarak tasarlanmış kalıp yardımıyla kesilir. Çekme testi; test numunesinin her iki ucunun, test makinesindeki tutuculara sıkıştırılarak eşit kuvvetle çekilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Ayrıca; çekme mukavemetinin yanında, numunenin maksimum uzama değeri, numunenin ilk boyuna oranlandıktan sonra, % olarak kopma uzaması değeri hesaplanır.

Yırtılma (ASTM D 3574)

Yırtılma mukavemeti, önceden başlatılmış bir yırtılmanın ilerlemesine karşı süngerin gösterdiği dirençtir. Yırtılma testi; test numunesinin, çekme testine benzer şekilde, test cihazı tutucularına sıkıştırılarak eşit kuvvetle çekilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Bu özellik, süngerin bir yüzeye zımbalandığı, dikildiği veya herhangi başka bir şekilde tutturulduğu uygulamalar için önem taşır.

Elastikiyet (ASTM D 3574)

Elastikiyet, süngerin esnekliği ve konforu açısından önem taşıyan bir özelliktir. Bu testte, sünger numunesi üzerine belirli bir yükseklikten çelik bir bilye bırakılır ve çelik bilyenin geri dönüşte, ilk yüksekliğin yüzde kaçına ulaştığı hesaplanır.

Kalıcı Deformasyon (ISO 1856)

Sünger numunesi sabit yük altında, belirli sıcaklık koşullarında ve belirli bir süre bekletilip, bu süre sonunda yük kaldırılarak ezilme sonucu gerçekleşen kalınlık kaybı (deformasyon) ölçülür. Kalıcı deformasyon değeri, kullanımda olan süngerde oluşan kalınlık kaybı (çökme) ve yük kaldırıldıktan sonra süngerin kendini toparlama özelliği ile ilişkilidir.

Dinamik Yorulma (ISO 3385 - ASTM D 3574)

Dinamik yorulma testinde, ortalama bir insan vücudunun ağırlığı (75 kg=750 N) baz alınarak, sünger numunesine bu ağırlık ile ard arda 8000 (veya 80000) kez kuvvet uygulanır. Testin sonunda sünger numunesindeki kalınlık ve sertlik kaybı ölçülür ve kayıplar % olarak ifade edilir. Bu test verileri ışığında süngerin kullanım ömrü hakkında yorum yapılabilmektedir.

Hava Geçirgenliği (ASTM D 3574)

Süngerin içinden geçirilen sabit basınçtaki havanın hacimsel akış hızının (m3/s) ölçülmesidir. Süngerin gözeneklerinin kapalı veya açık olduğu hakkında bilgi verir.

Gözenek Sayısı

1 inç (=2,54 cm) başına düşen gözenek sayısının, doğrusal olarak, lüp adı verilen büyüteç yardımıyla sayılması suretiyle gerçekleştirilen bir test yöntemidir.

Yanma Hızı

Belirli bir süre alev kaynağına tutulan sünger, alev kaynağından uzaklaştırıldıktan sonra, alevin sünger üzerinde birim zamanda ne kadar ilerlediği ölçülür.