MARFOM'un benimsemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği politikası 'önce insan' anlayışına dayanmaktadır. Bu doğrultuda hedefimiz, çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda mükemmele ulaşmaktır.

İSG Politikamızı hayata geçirmek için yaptığımız faaliyetler şöyledir;

  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur.
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm riskler tespit edilir ve koruyucu önlemler alınır.
  • Çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitilir ve bilinçlendirilir.
  • Acil durumlar için gerekli tedbirler alınarak acil durumlara hazırlıklı olunur.
  • Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi sağlanarak, sıfır iş kazası hedeflenir.