MARFOM'un Çevre Politikası, faaliyetlerin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma prensibiyle gerçekleştirilmesi esasına dayanır.

MARFOM, çevreyi çok değerli bir hazine olarak görür ve gelecekte tüm insanlığın faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanır.

Bu bilinçle, MARFOM'da;

  • İlgili çevre mevzuatının gereklerine uyularak topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklar yerine getirilir.
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki diğer olumsuzlukları azaltmak için titizlikle çalışılır.
  • Doğal kaynaklar bilinçli ve en etkili şekilde kullanılır.